SDS-eo bestuur, KvK en statuten 


SDS-eo Bestuur

Ginet Balistreri -- voorzitter/penningmeesteGinet Balistreri -- voorzitter/penningmeester

Linda de Jager -- secretaris

Ilona Schuiten -- algemeen bestuurder

Amber Peeters -- algemeen bestuurder

SDS-eo KvK

UITTREKSEL HANDELSREGISTER 

SDS-eo Statuten

statuten stichting dierenasiel sliedrecht en omstreken